Komplexná platforma
pre oblasť sociálnej práce

Kontaktujte nás

Pomáhame zlepšiť život okolo nás

Komplexná evidencia a dokumentácia prípadov

Komplexná evidencia a dokumentácia prípadov

Vstupné údaje o klientovi, kontrakt, monitoring poradenského procesu a intervencií, záverečná správa, katamnéza, dokumenty od lekárov, exekútorov, zo súdnych rozhodnutí v elektronickej forme, s možnosťou exportu do PDF.

Nástroje na metodiku a užitočné štatistiky

Nástroje na metodiku a užitočné štatistiky

Diagnostické dotazníky, IPRO, APZ, špeciálno pedagogický plán s elimináciou ľudských chýb, s včasným upozornením na nesprávne výsledky. Presné zohľadnenie obmedzení v zmysle EŠIF a schémy z ESF.

Jednoduché administratíva a efektívnejší manažment

Jednoduché administratíva a efektívnejší manažment

Export cestovných príkazov a náhrad a pracovných výkazov, prispôsobených kritériam a zmenám podmienok od SORO (IA MPSVR SR). Geolokácia pracovníkov v teréne a monitoring.

Naši partneri

Vďaka systému Socio prechádzame úradnými kontrolami jednoducho a bez stresu. Neustále pribúdajúce funkcionality nám každým dňom viac uľahčujú našu každodennú prácu. Výhodou Socio je aj podpora developerského tímu, ktorý nám pomáha hľadať riešnia a upravovať systém na základe interných aj legislatívnych zmien.

PHDR. Elena Kopcová, PHD.
Občianske združenie Tenenet

Kontaktujte nás

Project Socio je pod záštitou spoločnosti Everlution.

Prevádzkuje spoločnosť

Everlution s.r.o.
Hviezdoslavovo nám. 174/15
811 02 Bratislava

Napište nám správu